Sunday, June 20, 2010

MISI & VISI PERSATUAN MAHASISWA FAKULTI INFORMATIK 2009/2010

MISI

BERTINDAK SEBAGAI BADAN YANG DAPAT MEMBANTU MEMPERKENALKAN UDM TERUTAMA DALAM ASPEK TEKNOLOGI PERKOMPUTERAN DAN DISAMPING MEMENUHI CABARAN KEENAM DALAM WAWASAN 2020

VISI
MENJADI SEBUAH PERSATUAN FAKULTI YANG MEMPUNYAI PARA

PELAJAR YANG CEKAP DAN UNGGUL

MENJADI SEBUAH PERSATUAN YANG MENYOKONG VISI DAN MISI FAKULTI
MENJADI SEBUAH FAKULTI YANG DISEGANI OLEH FAKULTI LAIN

HALA TUJU
MEMPERKENALKAN MAHASISWA FIT KEPADA ORGANISASI LUAR
PERSATUAN SEBAGAI MEDIUM MAHASISWA MEYALURKAN DAN MENYAMPAIKAN IDEA-IDEA
MENJALINKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN SEMUA ORGANISASI YANG ADA DI UNISZA

No comments:

Post a Comment